Pen-blwydd Hapus (Happy Birthday Song)

Llais, Piano

Ciplun Cerddoriaeth

Gwrando

Adolygiadau

Cliciwch i raddio

Gwybodaeth am Pen-blwydd Hapus

Cân draddodiadol a genir i longyfarch a dathlu pen-blwydd person yw Pen-blwydd hapus i ti! Yn ôl y Guinness World Records dyma'r gân Saesneg mwyaf adnabyddus ledled y byd. Cenir y gân mewn nifer o ieithoedd. Honir mai dwy chwaer, dwy athrawes a sgwennodd y gân a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 1893 mewn cyfrol o'r enw Song Stories for the Kindergarten, gyda geiriau "Good Morning to All" i groesawu'r disgyblion i'w dosbarth; y ddwy athrawes oedd Patty Hill a Mildred J. Hill. Mae rhai pobl yn mynnu mai'r geiriau'n unig a ysgrifennwyd ganddynt. Prifathrawes mewn kindergarten yn Louisville, Kentucky oedd Patty ar y pryd a phianydd a chyfansoddwraig oedd Mildred. Yn 1912 yr ymddangosodd y geiriau mewn print yn gyntaf, heb unrhyw rybydd o hawlfraint arnyn nhw. Bellach, Warner Brothers bia hawlfraint y gân a chaiff ei defnyddio'n aml i ddangos mor hurt yw deddfau hawlfraint y byd.
Mae'r testun uchod ar gael o dan drwydded y CC BY-SA 3.0. Mae'n defnyddio deunydd o erthygl Wicipedia "Pen-blwydd Hapus i Ti".

Trefniannau eraill

Cerddoriaeth brint am ddim ar wefannau eraill

Prynu argraffiadau printiedig

Rydym ni wedi dewis rhai argraffiadau print a fydd efallai o ddefnydd.

Rhagor o gerddoriaeth gan Mildred J. Hill

Hoff darnau pobl eraill