Cwm Rhondda

SATB

Ciplun Cerddoriaeth

Gwrando

Adolygiadau

Cwm Rhondda SATB Rating: 4.43 out of 5 based on 7 reviews.
Cliciwch i raddio

Gwybodaeth

Copyleft details: www.gnu.org/copyleft/copyleft.html

This piece was transcribed from an out-of-copyright hymn book. Copies of the lilypond source available on request.

Gwybodaeth am Cwm Rhondda

Emyn-dôn Gymreig boblogaidd iawn yw Cwm Rhondda, sy'n cael ei ystyried fel anthem answyddogol Cymru a chanir ar nifer o achlysuron ar wahân i'r eglwys, gan gynnwys mabolgampau (yn enwedig ar y maes rygbi). Daw enw'r gân o le caiff ei chyfansoddi, sef Cwm Rhondda, yn dilyn arferiad i alluogi organyddion i adnabod tôn yn syth. Ysgrifennodd William Williams y testun (Arglwydd, arwain trwy'r anialwch) a chaiff ei ganu i alaw a gyfansoddodd John Hughes. Cred rhai i'r alaw gael ei hysgrifennu ar gyfer Cymanfa Ganu'r Bedyddwyr ym Mhontypridd yn 1905 ond dywed eraill ei bod wedi ei hysgrifennu i gyrddau arbennig yng Nghapel Rhondda, eglwys y Bedyddwyr, Trehopcyn, Pontypridd, yn 1907. Mae'n sôn am hanes yr Iddewon yn teithio o'r Aifft i Ganaan (stori Llyfr Exodus yn y Beibl). Weithiau canir geiriau Wele'n sefyll rhwng y myrtwydd gan Ann Griffiths. Mae fersiynau Saesneg o'r gân hefyd: Bread of Heaven (cyfieithiad o eiriau Williams, gan Peter Williams), Christ is Coming, a God of Grace and God of Glory.
Mae'r testun uchod ar gael o dan drwydded y CC BY-SA 3.0. Mae'n defnyddio deunydd o erthygl Wicipedia "Cwm Rhondda (emyn-dôn)".

Hoff darnau pobl eraill