Cyngerdd newydd

Gwybodaeth sylfaenol
 • Teitl y cyngerdd.
 • Rhaid rhoi teitl.
 • Dyddiad ac amser cychwyn y cyngerdd (defnyddiwch y cloc 24 awr).
 • Rhaid rhoi dyddiad ac amser dilys (defnyddiwch y cloc 24 awr).
:
 • Cliciwch "Pori" i ddewis llun o'ch cyfrifiadur (JPEG, GIF neu PNG).
 • Dim ond ffeiliau JPEG, GIF neu PNG y cewch eu llwytho i fyny.
 • Dewisiwch enw gwe byr. Bydd "enwbyr.cantorion.org" yn ailgyfeirio at y dudalen am eich cyngerdd!
 • Mae'r enw byr hwn yn cael ei defnyddio yn barod.
 • Rhaid i'r enw byr fod rhwng 7 a 32 nod o hyd, a chynnwys nodau alffanumerig (a-z, 0-9) yn unig.
Lleoliad
 • Enw lleoliad y cyngerdd.
 • Rhaid rhoi lleoliad.
 • Cyfeiriad y cyngerdd.
 • Rhowch ganol y map ar leoliad eich cyngerdd. Gallwch roi cod post neu gyfeiriad yn y blwch o dan y map.
 • Nodwch ym mha wlad bydd y cyngerdd.
 • Rhaid i chi nodi ym mha wlad mae'r cyngerdd.
Manylion
 • Link your concert to the composers featured in it by adding them here.
 • Gwybodaeth pellach am eich cyngerdd; croeso i chi sgwennu cymaint ag y mynnwch